Archiv / 2013 / Květen

Termíny prvního kola setkávání jsou k dispozici!

V sekci Kulaté stoly jsou již vypsány termíny a seznam účastníků. Prosíme revidujte správnost a hlaste případné změny, či děti na hlídání. Maminkám, které již tak učinily, děkujeme. Těšíme se na Vás! »

Dětská skupina jako nová alternativa k jeslím a mateřským školám?

Touto problematikou se úžeji zabývá i Ministerstvo práce a sociálních věcí a světe div se, samo si vlastní dětské skupiny zakládá. Poznatky z tohoto “experimentu“ jsou dobrým podkladem pro další existenci alternativy v péči o děti a snad jej podpoří  nejen dobrou legislativou ale i jejím důrazným naplňováním. Více se dozvíte na: http://www.mpsv.cz/cs/13500 »

Jak ministerstvo práce a sociálních věcí podporuje slučitelnost práce a rodiny?

Veškeré velmi důležité podrobnosti k těmto níže popsaným záležitostem naleznete na: http://www.mpsv.cz/cs/14472 Předpokladem lepší slučitelnosti profesních a rodinných rolí je zejména existence opatření pracovněprávní povahy a existence finančně a teritoriálně dostupných služeb péče o děti (zejména do tří let jejich věku, předškolního a mladšího školního věku dítěte). A. V souvislosti s těhotenstv... »

Grant na podporu rovných příležitostí na trhu práce získán!

Grant na podporu rovných příležitostí na trhu práce získán!

Česká pošta získala grant na podporu tvorby programu rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života! »

Pro zaměstnance se zdravotním postižením 200 Kč navíc!

Byly projednány a schváleny zásady čerpání FKSP V jednotlivých regionech/centrále jsou každoročně projednávány a uzavírány Zásady pro tvorbu a používání FKSP (dále jen Zásady). V rámci schváleného rozpočtu jsou Zásady schvalovány zaměstnavatelem a zástupci odborových organizací působících v příslušném regionu/centrále. Rozhodujícím kritériem pro čerpání prostředků z FKSP je organizační struktura a... »

Rozhovor s Luciou Kunešovou, ředitelkou odboru kolektivní a sociální vztahy

Zde se budeme pravidelně ptát odborníků z řad zaměstnanců České pošty i vědecké veřejnosti na otázky, které Vás zajímají. V dalších pokračováních se vždy dopředu dozvíte téma diskuze a můžete posílat své dotazy, na které následně odpovíme. Začínáme s dotazy, které jste posílali ve formulářích při vstupu do tohoto programu, respektive nejčastěji položených. Je možné si u pošty požádat po určitou do... »

Daňové úlevy pro firmy za hlídání dětí, ovšem ne za kratší úvazky

Současná vláda ČR se ve svém programovém prohlášení zavázala, že se v rámci prorodinné politiky zasadí o rozvoj služeb péče o děti a zaměstnávání rodičů. Konkrétně měla vláda navrhnout a prosadit zákon na podporu rodiny. Ten by firmám zajistil úlevy na pojistném nebo zaměstnávání rodičů dětí do šesti let na částečný úvazek. Nakonec vláda ale nejspíš nový návrh v původně zamýšlené verzi předložit n... »

Velká Británie: Čerstvé matky doma s dětmi

Podle průzkumu společnosti uSwitch z roku 2012 by novorodičky z Velké Británie nejraději zůstávaly se svými dětmi doma, často si to ale nemohou dovolit. Velká většina Britek podle průzkumů preferuje klasickou formu rodiny – otec chlebodárce a matka doma s dětmi. Šest z deseti matek se vrací do práce po porodu jen z důvodu zlepšení finanční situace rodiny, pouze jedna sedmina matek se přiznala, že ... »