Archiv / 2014 / Leden

Názory Čechů na rozdělení rolí ženy a muže v rodině

Názory Čechů na rozdělení rolí ženy a muže v rodině

Ve výzkumu zaměřeném na rozdělení rolí žena mužů v rodině byla dotazována skoro tisícovka respondentů. Šetření bylo provedeno na sklonku roku 2013 Centrem pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR.  Výzkumníci jej pravidelně provádějí od roku 1998 a vždy se ptají, zda si respondent myslí, že by danou činnost měl provádět muž, žena nebo oba dva stejně. Poslední výsledky potvrzují určitých názorov... »

Chráněno: FKSP nové zájezdy pro rok 2014 zaměstnancům centrály. Fond kulturních a sociálních potřeb – pravidla čerpání. (napište nám o heslo)

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem. »

Fotosoutěž „Děti v České poště“ ukončena

Všem rodičům děkujeme za zaslané fotografie svých dětí, všechny byly milé. Každý soutěžící obdrží malý praktický dárek. Předány budou na setkání u kulatých stolů nebo zašleme poštou. Pro malý zájem jsme se však rozhodli nevyhlásit výherce hlavní ceny.   »