Firma roku – rovné příležitosti

Gender Studies, o.p.s. je nevládní nezisková organizace, která slouží především jako informační, konzultační a vzdělávací centrum v otázkách vztahů mužů a žen a jejich postavení ve společnosti. Jejím cílem je především shromažďovat a dále zpracovávat a rozšiřovat informace související s genderovou tématikou. Prostřednictvím specifických projektů GS aktivně ovlivňuje změny týkající se rovných příležitostí v různých oblastech.

Jedním z právě probíhajících projektů je Firma roku – rovné příležitosti.

O co vlastně jde? Jde o nástroj propagace rovných příležitostí v České republice a zároveň specifickou formou ocenění firem, pro které princip společenské odpovědnosti (Corporate Social Responsibility neboli CSR) není prázdnou nálepkou. Pojmy jako společenská odpovědnost firem či rovné příležitosti pro ženy a muže jsou u nás stále ještě na okraji zájmu a české firmy či zastoupení zahraničních korporací v České republice s etickými kodexy často nepracují.

Zkušenosti ze zahraničí dokazují, že podobné soutěže pomáhají rozvíjet programy na podporu rovných příležitostí pro ženy a muže a jejich pozitivní vnímání ze strany zaměstnanců i zaměstnavatelů. Prostřednictvím těchto soutěží se mnohé firmy vůbec poprvé setkávají s některými pojmy, které se týkají flexibilní pracovní doby, kariérního postupu žen či forem podpory slaďování rodinného a pracovního života žen a mužů. Na rozdíl od různých zákonů či státních nařízení nejsou firmy k opatřením zaměstnaneckých politik vedeny shora, ale jsou k jejich přijetí motivovány formou publicity a vytvářením tzv. social label. Tuto „značku“ pak mohou využívat při veřejné prezentaci své firmy.

Ekonomické efekty politik pro rozvoj rovných příležitostí žen a mužů

Jedním z mnoha důvodů, proč by se měl firemní personální management zabývat zlepšováním podmínek pro slaďování rodinného/soukromého a profesního života, rozvojem rovných příležitostí pro ženy a muže a rozvojem lidských zdrojů obecně, je samozřejmě ekonomický efekt těchto investic. Podle zahraničních studií přinášejí podobné programy inovační a kreativní přístupy, snížení nemocnosti a fluktuace zaměstnanců, zvyšují loajálnost zaměstnanců i zákazníků k firmě a ovlivňují její produktivitu a ziskovost. Stručně řečeno, investuje-li firma do svých zaměstnanců, investuje do svého dlouhodobého úspěchu.

Aktuální informace získáte zde.

zdroj: genderstudies.cz

Podobné příspěvky

titulni-strana_zmensena

Publikace V rozmanitosti je síla

Konference: postavení žen ve vědě

Infantilizace žen a jak s tím souvisí Mikymauz

Ženy a jejich postavení ve světě