Jak jsou na tom s rodičovskou dovolenou v Německu?

V Německu má rodina velmi silné postavení i přes měnící se tradiční role.

P1050754 – kopiePřesto rozdílné působení žen na pracovním trhu najdeme v rozděleném západním a východním Německu. Ve východním Německu ženy velmi brzy po narození dítěte se vracely zpět zapojit se na pracovní trh. Oproti západnímu Německu, kde tradiční rozdělení rolí – otec zabezpečující finance a žena zůstává doma v péči o děti. 

O tom, že německé rodiny mají silné zastoupení svědčí i ústava z roku 2002, kdy byl schválen zákon o ochraně matek, který byl novelizován v roce 2007 a rozšířen o rodičovskou dovolenou a rodičovský příspěvek. Hlavním důvodem těchto zákonů je zvýšení a motivace občanů k vyšší reprodukci, která znamená nejen zvýšení porodnosti ale současně zachování ekonomické aktivity rodičů.

Jak rodičům politika pomáhá?

Rodiče mají vysoké dětské přídavky, daňová zvýhodnění a také finanční náklady na rodinnou politiku jsou dosti vysoké z toho 70% odchází na přímou podporu přídavků a 30% je vyhrazeno na služby států, který nabízí systém péče o dítě.

Mateřská dovolená

Mateřská dovolená v Německu je rozdělena na dva typy. Těhotenská a týdenní dovolená, na kterou má matka nárok čerpat po porodu. Ochranná lhůta mtaky je stanovena na 14 týdnů, kdy je rozdělena na 6 týdnů před očekávaným termínem porodu a 8 týdnů po porodu. Výše příspěvku v mateřství se stanovuje z posledních 3 průměrných platů jež se rovnají polovině průměrné mzdy.

Rodičovská dovolená

Po mateřské dovolené mají oba rodiče možnost čerpat rodičovskou dovolenou až do výše 36 měsíců, pokud zaměstnavatel svolí je možné rodičovskou dovolenou čerpat až do výše 8 let dítěte. Oproti českému systému mohou němečtí rodiče rodičovskou dovolenou čerpat současně nebo se vystřídat. Velmi dobře zpracovaná je možnost pracovat během rodičovské dovolené pro rodiče ale do výše 30 hodin za týden. Jako v případě českého modelu rodičovské dovolené, ve většině případů  (60%)odcházejí na rodičovskou dovolenou ženy a muži rodinu zabezpečují po finanční stránce. Funguje tedy model jednopříjmové domácnosti. Jako u nás odcházejí na rodičovskou dovolenou otcové v 0,2% a ženy jsou zaměstnané. 30% jsou dvojpříjmové rodiny, kdy ženy pracují na částečné úvazky. Situace je teda velmi obdobná jako v České republice ale v oblasti možnosti pracovat na zkrácený uvazek pro ženy jsou ale přesto pracovní nabídky velmi malé (cca jen 10%) a dále se ženy potýkají s nedostatkem institucí nabízející zebezpečení péče o děti.

Zdroj: http://www.fitforflexi.cz/downloads/studie.pdf