Lesní školky: malé shrnutí velké myšlenky

O lesních školkách toho bylo napsáno již hodně a základní povědomí o nich má dnes skoro každý. Jak ale tato myšlenka vlastně vznikla a jakou má historii?

Koncept lesních školek je dnes již všeobecně známý a ví se také, že v praxi existuje mnoho jejich podob. Jediným spojovacím prvkem mezi nimi je, že kladou důraz na celodenní pobyt dětí ve volném venkovním prostředí a k rozvoji psychosociálních vlastností dítěte využívají práci s přírodním materiálem. Díky pohybu v přírodě a spojení s denními rituály i sezonními událostmi se u dětí rozvíjí kvalitní sociální vztahy a potřebná environmentální senzitivita.

V čem se liší lesní školky od klasických mateřských školek:

- V lesních školkách je menší počet dětí ve třídě (11 vs. 22) i celkově zapsaných (28 vs. 50).

- V lesních školkách mají děti častěji kratší docházku než celotýdenní.

- Interiér klasické mateřské školy je 3x rozlehlejší než lesní, u exteriéru to platí přesně opačně – lesní školka disponuje 3x větším vlastním venkovním prostorem.

- V lesních MŠ připadá na jednu učitelku v průměru 4x méně dětí než v klasické (6 vs. 22).

- Důležitou schopností pedagoga v lesních mateřských škol je umět improvizovat, v klasických školkách je to umět děti nadchnout a trpělivě jim naslouchat.

- Učitelky a učitelé klasických školek jsou vzděláni převážně v pedagogických oborech (81 %), v lesních školkách je spektrum vzdělání pestřejší: pedagogické zaměření má 60 %, početně zastoupené jsou také umělecké obory (18 %), zdravotnické (6 %) a technické (6 %). V pedagogických týmech lesních školek jsou častěji zastoupeny vysokoškolačky a vysokoškoláci (30 % lesní, 15 % klasické).

- Průměrný roční rozpočet lesní školky je 6x nižší než klasické.

- Rodiče platí školkovné v lesních mateřských školách 10x vyšší než v klasických obecních školkách.

Kde a jak to začalo?

První lesní mateřská škola byla založena v Dánsku. Za zakladatelku je považována Ella Flatau, která často se svými čtyřmi dětmi trávila čas výlety do lesa. K nim se brzy přidaly také děti ze sousedství, což posléze vedlo k pravidelné odpolední péči o děti – zapříčiněné mimo jiné také nedostatkem místa v klasických mateřských školách. V roce 1954 vznikla na základě této zkušenosti občanská iniciativa sdružující příznivce myšlenky a byla založena historicky první lesní mateřská škola.

V dnešní době je již tento způsob předškolní výchovy v Dánsku velmi rozšířený a svoje příznivce má i v dalších státech, především v Eropě. Úspěšně funguje ve Švédsku, v Německu (zde také institucionalizovaně za podpory státu od roku 1993), ve Švýcarsku, dále ale také v Kanadě a pomalu přichází tento trend i do Japonska.

Zatímco v zahraničí jsou lesní školky ze strany státu vítanou alternativou klasického předškolního vzdělávání, v České republice se úřady s tímto pojmem stále spíše “seznamují”.

zdroj: www.lesnims.cz

Podobné příspěvky

8297372700_766f7d274a_z

Nejlepší dětské knihy

7285245080_9315e1ffa6_z

Kreativ Soběslav

306720514_e633fba49e_z

Matějská pouť v Praze

14560602839_d7d6fff500_z

Jesle – potřebujeme je?