Nová kolektivní smlouva na léta 2014 – 2018 úspěšně uzavřena!

smlouvaKolektivní smlouvu na další čtyři roky podepsali ve středu 10. prosince generální ředitel České pošty Martin Elkán a zástupci odborových organizací. Završili tím téměř dvouměsíční kolektivní vyjednávání.

Kolektivní smlouva pro období 2015 až 2018 zachovává řadu stávajících výhod pro zaměstnance. Především zkrácenou délku týdenní pracovní doby, pět týdnů dovolené, okruh překážek v práci s náhradou mzdy (volna zaměstnanců placená podnikem), příspěvky na životní pojištění a penzijní připojištění a všechny další příplatky v minimálně dosavadní výši.

K nejvýznamnější změně ale dochází v oblasti odměňování. K 1. dubnu 2015 dojde k navýšení objemu tarifních mezd o 3,85 procenta a dochází i k navýšení hodinového nočního příplatku z 20,- Kč na 24,-Kč. Od března se zvedne i hodnota stravenky na 70,- Kč. Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí se od 1.1.2015 zvyšuje z 12,- Kč na 15,- Kč za hodinu.

Kolektivní smlouva nově upravuje právo zaměstnanců na odstupné tak, že všem zaměstnancům v případě rozvázání pracovního poměru v důsledku organizačních změn náleží odstupné v zákonné výši navýšené o jednonásobek průměrné mzdy zaměstnancům, kteří odpracovali u České pošty 15 let a více. Těm, kteří u České pošty odpracovali 25 let a více, pak náleží odstupné navýšené o dvojnásobek průměrné mzdy.

„Oceňuji, že se podařilo dospět ke vzájemné dohodě mezi zaměstnavatelem a zástupci odborů. Podepsanou kolektivní smlouvu považuji za pozitivní signál směrem k zaměstnancům, kteří jsou na České poště prioritou,“ uvedl generální ředitel České pošty Martin Elkán a dodal, že uzavřená nová kolektivní smlouva představuje pro Českou poštu významný prvek stability.