Otázky zaměstnanců a odpovědi zástupců České pošty

V této sekci se budeme věnovat Vašim otázkám, na které hledáme odpovědi u kompetentních kolegů/kolegyň.

Dotaz: Zaměstnankyně je na vedoucí pozici na malé poště, svou nadřízenou je pravidelně zvána na porady, které se ale konají mimo pracovní dobu (v odpoledních hodinách), mimo její klasické pracoviště.

Je jí tedy nařízena práce přesčas, nicméně přesčas není zaplacen. Má na toto její nadřízená právo? Může účast na poradě odmítnout? Navíc s ohledem na zajištění dětí (vyzvednutí ze školky).

Vzhledem k tomu, že nemá ani vhodný spoj na místo konání porady, je další dotaz, zda může pro tyto případy využít soukromé vozidlo, s náhradou nákladů?

Odpověď:

Podle § 240 zákoníku práce těhotné zaměstnankyně a zaměstnankyně a zaměstnanci pečující o děti do věku 8 let smějí být vysíláni na pracovní cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště jen se svým souhlasem. Tzn., že pokud zaměstnankyně ke konkrétní pracovní cestě souhlas nedá a pečuje o takto malé dítě, nemůže ji zaměstnavatel k pracovní cestě nijak nutit.

Obecně ale platí, že pokud je porada mimo pracovní dobu  a je mu nařízena pracovní cesta mimo pracoviště, zaměstnanec je povinen se jí zúčastnit. Je-li práce (nařízená porada) vykonávána mimo pracovní dobu, pak se jedná o práci přesčas, za kterou náleží zaměstnanci příplatek podle zákoníku práce  anebo náhradní volno, pokud se na tom strany dohodnou.  

Pokud se jedná o použití soukromého vozidla, musel by Vás zaměstnavatel o jeho použití vysloveně požádat, jinak jej použít nemůžete, resp. pokud jej přesto použijete, máte nárok na proplacení nákladů pouze ve výši veřejné dopravy.

Proto je lepší v těchto situacích se domluvit s kolegy a např. použít referentská vozidla, anebo veřejnou dopravu, byť její použití může být značně komplikované. U všech těchto situací ale platí, že i způsob přepravy by měl být vedoucím schválen předem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>