Otcovská dovolená (opět) v kurzu

Podle posledního průzkumu agentury Mediaresearch pro Ligu otevřených mužů (LOM) podporuje 93% respondentů zavedení otcovské dovolené, a to ve stejné míře muži i ženy. Průzkum tak potvrdil to, co se stalo již běžnou praxí. Tátové chtějí být bezprostředně po narození dítěte se svojí partnerkou a dítětem doma.

14125302252_77be5c7efe_z

 

V současnosti za tímto účelem ovšem čerpají svoji dovolenou na zotavenou. Podle staršího výzkumu Podoby otcovství (2010) si 57 % otců bezprostředně po porodu vybírá dovolenou, dalších 16 % řeší tuto potřebu zajištěním neplaceného volna. Vyvstává tedy otázka, zda nepřišel tedy už i v ČR čas pro zavedení otcovské dovolené? Mělo by jít o minimálně týden placeného volna vyhrazený otcům v souvislosti s narozením dítěte.

Role otce je v prvních dnech a týdnech života dítěte zvlášť důležitá. Tento čas je klíčový pro prvotní navázání vztahu otce s dítětem a posílení rodinných vazeb. První hodinu po porodu nazýváme zlatou, protože je svátkem pro celou rodinu. Podobně můžeme týden, kdy jsou oba rodiče a dítě pohromadě, nazývat „zlatým”. Institucionální podpora otcovství v této podobě je víc než symbolické gesto. Je také praktickým krokem s pozitivními dopady na rodiny i na společnost. Časné zapojení mužů do péče o děti zvyšuje šanci, že se rodiče budou i později o tuto péči dělit a podporuje spravedlivé rozložení domácích prací mezi partnery. Je také zdrojem kvality života dnešních mužů.

Otcovská dovolená je v evropských zemích běžným standardem a nabízí mužům možnost vybrat si ji v libovolném termínu v určité časové lhůtě po porodu. Muži si ji mohou vybrat v mnoha evropských zemích a trvá průměrně 2 týdny. Česká republika patří mezi šest zemí EU, které nemají institucionální podporu otcovství zakotvenou vůbec.

Na vzrůstající trend zájmu mužů o aktivní otcovství ukazují i další výsledky průzkumů realizovaných v rámci projektu Táta na plný úvazek. Více jak 80 % mužů projevilo zájem o využití tzv. bonusu pro druhého rodiče nad rámec rodičovské. Zavedení bonusu pro druhého rodiče je samozřejmě náročnější pro státní rozpočet. Otcovská dovolená je levnější variantou podpory aktivního otcovství a zároveň více poptávanou ze strany mužů.

zdroj: ilom.cz

autor ilustrační fotografie: Paul Kline

Podobné příspěvky

Rada pro ČR: Kratší rodičovská dovolená a více školek

Stále méně rodin v Evropě je závislých pouze na příjmech muže

5 mýtů o otcích na rodičovské

Tátové zatím vítáni nejsou