Rodiče mají zásadní vliv na výběr knih a pozdější čtení svých dětí.

Podle průzkumu Národní knihovny realizované výzkumnou agenturou Mediaresearch v roce 2014 všeobecně většina rodičů považuje čtení za jeden z klíčových faktorů vzdělání svých dětí. Dětem však čtou především matky. Denně čte dětem v 1. – 3. třídě ZŠ kolem 22 % matek a pouze 9 % otců. Průměrná doba společného čtení rodičů s dětmi je zhruba 25 minut.

Rodiče mají zásadní vliv na výběr knih a pozdější čtení svých dětí. Chlapci čtou výrazně méně než dívky a tento rozdíl se ještě s věkem dále zvyšuje. V dospělosti čtou muži výrazně méně než ženy. A často místo knih berou do rukou pouze noviny nebo časopisy. Chlapci nemají ve svých otcích dostatečný vzor, protože otcové sami nečtou. Přitom výzkumy ukazují jasnou souvislost mezi čtením dětem a pokroky ve škole.

A tedy Vás maminky vyzývám, přesvědčte své partnery ke čtení pohádek, jsou to krásné chvíle, které si tátové budou navždy pamatovat. Pak se mohou dočkat toho, že jim děti budou chtít číst samy a jim se bude krásně odpočívat. Potvrzuji z vlastní zkušenosti! :-)

 

SKIP www.skipcr.cz je Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP). Jde o dobrovolnou profesní a stavovskou organizací knihovníků a informačních pracovníků.

Liga otevřených mužů www.ilom.cz je organizace na zvyšování kvality života mužů.

zdroj: aktivnimama.cz