Gender

Publikace V rozmanitosti je síla

Gender Studies vydalo novou publikaci zaměřenou na diverzitu ve firemní praxi “V rozmanitosti je síla” s podtitulem “Diverzita (nejen) náboženského vyznání ve firemní praxi”, která přibližuje téma rovných příležitostí a diskrimminace na pracovním trhu a také téma  diverzity s důrazem na diverzitu náboženského vyznání. Najdete v ní jak konkrétní informace výše zmíněných témat, tak návrhy na cvičení... »

Konference: postavení žen ve vědě

Na již 3. národní konferenci o genderu a vědě, která byla zaměřena na roli státu a výzkumných institucí, vystoupila mimo jiné také profesorka Londy Schiebinger ze Stanfordské univerzity s přednáškou Genderové inovace ve vědě. Ve své přednášce Londa Schiebinger, představila tři přístupy, jejichž implementace předpokládá vylepšení situace v genderové oblasti: Fix the numbers of women jako strategie ... »

Infantilizace žen a jak s tím souvisí Mikymauz

Infantilizací žen se současná média příliš nezabývají, spíše je zajímají dětské modelky a holčičky v soutěžích krásy. A přitom na vidění holčiček jako objektů sexuální touhy a „zdětšťování“ dospělých žen se dá nahlížet jako na dvě strany téže mince. V obou případech jsme nabádáni k tomu, abychom shledávali mládí, nezkušenost a naivitu u žen jako sexy, u mužů ale ne. To jen utužuje mocenský a statu... »

Gender – stále neznámé a nové téma?

Gender – stále neznámé a nové téma?

Pokud se na politiku, ekonomiku či rodinu podíváme genderově, uvidíme vše přinejmenším jinak… Pozastavujeme se nad zastoupením žen a mužů v parlamentu, často se konfrontujeme s rozdíly v odměňování práce, zamýšlíme se nad péčí o děti. A nejen to. Genderový rozměr může získat i sport… Víte, co je Korfbal? Pravděpodobně nejstarší a nejjasnější příklad genderově vyvážené sportovní discipl... »