mateřská centra

Jesle – potřebujeme je?

To je častá a neutuchající otázka a názory na ni jsou různé. Evropská unie si v tzv. Barcelonských kritériích už v roce 2002 vytyčila budoucí představu o poskytování péče o nejmenší děti. Plánovalo se, že do roku 2010 budou mít všechny členské státy k dispozici nějaký typ zařízení pro 33 % dětí do tří let a pro 90 % dětí předškolních. Důvod? Potřeba ekonomického růstu předpokládá co nejvyšší míru ... »

Lesní školky: malé shrnutí velké myšlenky

O lesních školkách toho bylo napsáno již hodně a základní povědomí o nich má dnes skoro každý. Jak ale tato myšlenka vlastně vznikla a jakou má historii? Koncept lesních školek je dnes již všeobecně známý a ví se také, že v praxi existuje mnoho jejich podob. Jediným spojovacím prvkem mezi nimi je, že kladou důraz na celodenní pobyt dětí ve volném venkovním prostředí a k rozvoji psychosociálních vl... »

Budoucnost alternativních forem péče o dítě

Prvopočátky Sítě mateřských center o.s. v České republice sahají až do roku 1992, kdy bylo založeno první mateřské centrum u nás. Jeho zakladatelé se nechali inspirovat v Německu, postupně vznikala nová centra po celé České republice a v roce 2002 bylo založeno i občanské sdružení. V roce 2010 sdružení evidovalo na 338 mateřských center napříč všemi českými kraji. A jaká je funkce těchto mateřskýc... »