mateřská školka

Jesle – potřebujeme je?

To je častá a neutuchající otázka a názory na ni jsou různé. Evropská unie si v tzv. Barcelonských kritériích už v roce 2002 vytyčila budoucí představu o poskytování péče o nejmenší děti. Plánovalo se, že do roku 2010 budou mít všechny členské státy k dispozici nějaký typ zařízení pro 33 % dětí do tří let a pro 90 % dětí předškolních. Důvod? Potřeba ekonomického růstu předpokládá co nejvyšší míru ... »

Lesní školky: malé shrnutí velké myšlenky

O lesních školkách toho bylo napsáno již hodně a základní povědomí o nich má dnes skoro každý. Jak ale tato myšlenka vlastně vznikla a jakou má historii? Koncept lesních školek je dnes již všeobecně známý a ví se také, že v praxi existuje mnoho jejich podob. Jediným spojovacím prvkem mezi nimi je, že kladou důraz na celodenní pobyt dětí ve volném venkovním prostředí a k rozvoji psychosociálních vl... »

Kolik může stát mateřská školka

Počet míst v mateřských školkách je v posledních letech menší než počet dětí, které by do nich měly být umístěny. To je problém, se kterým je potřeba počítat. Rodičům se v této situaci nabízí dvě možnosti, buď mohou dítě umístit do soukromé mateřské školy, což bývá finančně dosti náročné nebo doufat v přijetí do veřejné mateřské školky. Přijetí do běžné mateřské školky bývá založeno na bodovém sys... »