pracovněprávní problematika

Publikace V rozmanitosti je síla

Gender Studies vydalo novou publikaci zaměřenou na diverzitu ve firemní praxi “V rozmanitosti je síla” s podtitulem “Diverzita (nejen) náboženského vyznání ve firemní praxi”, která přibližuje téma rovných příležitostí a diskrimminace na pracovním trhu a také téma  diverzity s důrazem na diverzitu náboženského vyznání. Najdete v ní jak konkrétní informace výše zmíněných témat, tak návrhy na cvičení... »

Firma roku – rovné příležitosti

Gender Studies, o.p.s. je nevládní nezisková organizace, která slouží především jako informační, konzultační a vzdělávací centrum v otázkách vztahů mužů a žen a jejich postavení ve společnosti. Jejím cílem je především shromažďovat a dále zpracovávat a rozšiřovat informace související s genderovou tématikou. Prostřednictvím specifických projektů GS aktivně ovlivňuje změny týkající se rovných příle... »

Konference: postavení žen ve vědě

Na již 3. národní konferenci o genderu a vědě, která byla zaměřena na roli státu a výzkumných institucí, vystoupila mimo jiné také profesorka Londy Schiebinger ze Stanfordské univerzity s přednáškou Genderové inovace ve vědě. Ve své přednášce Londa Schiebinger, představila tři přístupy, jejichž implementace předpokládá vylepšení situace v genderové oblasti: Fix the numbers of women jako strategie ... »

Každá sedmá žena se stává po mateřské dovolené „nadbytečnou“

Z průzkumu, který si nechala udělat společnost Slater & Gordon, vyplývá několik závěrů o situaci těhotných žen nebo matek na mateřské dovolené ve Velké Británii: jedna ze sedmi dotazovaných matek ztratí zaměstnání během své mateřské dovolené, 40% žen uvádí, že se jejich práce po návratu z mateřské dovolené změnila a z toho v polovině případů se jedná o zkrácení pracovní doby. Podle Samanthy Ma... »

Zkušenosti žen navracejících se do práce po mateřské dovolené, Velká Británie

Studie zkoumá zkušenosti britských žen, které se po odchodu na mateřskou dovolenou vrací opět do práce. Hlavním cílem je porozumět problémům, se kterými se matky potýkají nejčastěji. Další snahou studie je zjistit, jaké organizační struktury a autority matkám v přechodu z domova do zaměstnání pomáhají. Data pro účely studie byla získána na základě online dotazníků a obsahovala témata z několika ob... »

Chráněno: Kolektivní smlouva, Zákoník práce a další dokumenty

Chráněno: Kolektivní smlouva, Zákoník práce a další dokumenty

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem. »