prorodinná politika

Jesle – potřebujeme je?

To je častá a neutuchající otázka a názory na ni jsou různé. Evropská unie si v tzv. Barcelonských kritériích už v roce 2002 vytyčila budoucí představu o poskytování péče o nejmenší děti. Plánovalo se, že do roku 2010 budou mít všechny členské státy k dispozici nějaký typ zařízení pro 33 % dětí do tří let a pro 90 % dětí předškolních. Důvod? Potřeba ekonomického růstu předpokládá co nejvyšší míru ... »

Lesní školky: malé shrnutí velké myšlenky

O lesních školkách toho bylo napsáno již hodně a základní povědomí o nich má dnes skoro každý. Jak ale tato myšlenka vlastně vznikla a jakou má historii? Koncept lesních školek je dnes již všeobecně známý a ví se také, že v praxi existuje mnoho jejich podob. Jediným spojovacím prvkem mezi nimi je, že kladou důraz na celodenní pobyt dětí ve volném venkovním prostředí a k rozvoji psychosociálních vl... »

Rada pro ČR: Kratší rodičovská dovolená a více školek

Podle údajů Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) je v České republice jedna z nejdelších a nejlépe placených rodičovských dovolených na světě. To by se podle OECD mělo změnit.  Organizace radí českému státu, aby upravil podmínky, za kterých poskytuje podporu po narození dítěte. Doporučení vychází ze zkušeností z ostatních evropských zemí, kde bývá rodičovská kratší a ženy se vrací... »

Čeští rodiče mají zájem o kratší úvazky a práci z domova

Průzkum, který nedávno provedl portál Jobs.cz ukazuje, jak hodnotí pracující rodiče situaci na trhu práce v souvislosti se starostí o rodinu a vyvažováním pracovního a osobního života. A výsledky jsou velmi zajímavé. Více než 1200 rodičů odpovídalo na otázku – „Jak by Vám pomohl zaměstnavatel skloubit péči o dítě s prací?“ Nejsilněji zastoupenou odpovědí byla možnost pracovat na zkrácený úva... »

Dětská skupina jako nová alternativa k jeslím a mateřským školám?

Touto problematikou se úžeji zabývá i Ministerstvo práce a sociálních věcí a světe div se, samo si vlastní dětské skupiny zakládá. Poznatky z tohoto “experimentu“ jsou dobrým podkladem pro další existenci alternativy v péči o děti a snad jej podpoří  nejen dobrou legislativou ale i jejím důrazným naplňováním. Více se dozvíte na: http://www.mpsv.cz/cs/13500 »

Jak ministerstvo práce a sociálních věcí podporuje slučitelnost práce a rodiny?

Veškeré velmi důležité podrobnosti k těmto níže popsaným záležitostem naleznete na: http://www.mpsv.cz/cs/14472 Předpokladem lepší slučitelnosti profesních a rodinných rolí je zejména existence opatření pracovněprávní povahy a existence finančně a teritoriálně dostupných služeb péče o děti (zejména do tří let jejich věku, předškolního a mladšího školního věku dítěte). A. V souvislosti s těhotenstv... »

Daňové úlevy pro firmy za hlídání dětí, ovšem ne za kratší úvazky

Současná vláda ČR se ve svém programovém prohlášení zavázala, že se v rámci prorodinné politiky zasadí o rozvoj služeb péče o děti a zaměstnávání rodičů. Konkrétně měla vláda navrhnout a prosadit zákon na podporu rodiny. Ten by firmám zajistil úlevy na pojistném nebo zaměstnávání rodičů dětí do šesti let na částečný úvazek. Nakonec vláda ale nejspíš nový návrh v původně zamýšlené verzi předložit n... »