role mužů a žen

Firma roku – rovné příležitosti

Gender Studies, o.p.s. je nevládní nezisková organizace, která slouží především jako informační, konzultační a vzdělávací centrum v otázkách vztahů mužů a žen a jejich postavení ve společnosti. Jejím cílem je především shromažďovat a dále zpracovávat a rozšiřovat informace související s genderovou tématikou. Prostřednictvím specifických projektů GS aktivně ovlivňuje změny týkající se rovných příle... »

Infantilizace žen a jak s tím souvisí Mikymauz

Infantilizací žen se současná média příliš nezabývají, spíše je zajímají dětské modelky a holčičky v soutěžích krásy. A přitom na vidění holčiček jako objektů sexuální touhy a „zdětšťování“ dospělých žen se dá nahlížet jako na dvě strany téže mince. V obou případech jsme nabádáni k tomu, abychom shledávali mládí, nezkušenost a naivitu u žen jako sexy, u mužů ale ne. To jen utužuje mocenský a statu... »

Tátové zatím vítáni nejsou

S dětmi na „mateřské“ zůstává doma stále více mužů. V zahraničí se jedná o trend, kterému například propadl i britský následník trůnu princ William. Po narození prvorozeného syna využil své občanské právo na dvoutýdenní placenou otcovskou dovolenou. V Německu umožňují zákony novopečeným otcům ještě víc: nejen že se mohou o rodičovskou dovolenou podělit s matkou, ale oba partneři ji mohou čerpat i ... »

Názory Čechů na rozdělení rolí ženy a muže v rodině

Názory Čechů na rozdělení rolí ženy a muže v rodině

Ve výzkumu zaměřeném na rozdělení rolí žena mužů v rodině byla dotazována skoro tisícovka respondentů. Šetření bylo provedeno na sklonku roku 2013 Centrem pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR.  Výzkumníci jej pravidelně provádějí od roku 1998 a vždy se ptají, zda si respondent myslí, že by danou činnost měl provádět muž, žena nebo oba dva stejně. Poslední výsledky potvrzují určitých názorov... »