rovné šance

Firma roku – rovné příležitosti

Gender Studies, o.p.s. je nevládní nezisková organizace, která slouží především jako informační, konzultační a vzdělávací centrum v otázkách vztahů mužů a žen a jejich postavení ve společnosti. Jejím cílem je především shromažďovat a dále zpracovávat a rozšiřovat informace související s genderovou tématikou. Prostřednictvím specifických projektů GS aktivně ovlivňuje změny týkající se rovných příle... »

5 mýtů o otcích na rodičovské

O tématu tátů na rodičovské dovolené jsme už několikrát psali. V tomto článku se podíváme na pět nejčastějších mýtů, které jsou s tématem spojené. Podle Lukáše Tapla, manažera projektu Táta na plný úvazek z Ligy otevřených mužů (LOM), uvažuje o rodičovské dovolené až 90 % mužů. Muž na rodičovské je zvláštní věc Na rodičovské dovolené je v ČR okolo 5000 mužů.  Podle agentury Mediasearch, které pro ... »

Rovné šance pro obě pohlaví – výsledky mezinárodního výzkum Světového ekonomického fóra

Rovné šance pro obě pohlaví – výsledky mezinárodního výzkum Světového ekonomického fóra

Světové ekonomické fórum zveřejnilo aktuální studii o rovných příležitostech mezi pohlavími. Index, podle kterého jsou rovné příležitosti měřeny, zvažuje čtyři hlavní oblasti. Jsou to zdraví (očekávaná délka života a další), přístup ke vzdělání, účast na pracovním trhu (výše mzdy, typ zaměstnání a pozice) a účast na politickém dění. Ve výzkumu je zahrnuto 136 zemí z celého světa. Na interaktivní g... »