státní podpora

Rodiče získají nárok na porodné za druhé dítě

Před pár dny schválila vláda změnu zákona o porodném. Došlo k několika důležitým posunům oproti stávajícímu znění. Smyslem změn bylo rozšíření okruhu rodiny, které na příspěvek dosáhnou a rozšíření práva žádat o příspěvek i u druhého dítěte. První změnou je zvýšení hranice, při které lze o příspěvek žádat. Ze stávajícího 2, 4 násobku životního minima rodiny se hranice posouvá na 2, 7 násobku. To z... »

Jak ministerstvo práce a sociálních věcí podporuje slučitelnost práce a rodiny?

Veškeré velmi důležité podrobnosti k těmto níže popsaným záležitostem naleznete na: http://www.mpsv.cz/cs/14472 Předpokladem lepší slučitelnosti profesních a rodinných rolí je zejména existence opatření pracovněprávní povahy a existence finančně a teritoriálně dostupných služeb péče o děti (zejména do tří let jejich věku, předškolního a mladšího školního věku dítěte). A. V souvislosti s těhotenstv... »

Pracující rodiče v Americe a Velké Británii

Problémy se slaďováním pracovního a rodinného života jsou ve světě podobné, ale řeší se V posledních letech se stává stále běžnější, že „novorodiče“ jsou nuceni navracet se do práce mnohem dříve po narození jejich potomka, než tomu bylo v minulosti. Tuto dobu, po kterou si mohou rodiče dovolit zůstat doma s dítětem, si zkracují hlavně z důvodů finančních. Proto se často vlády v daných státech, kde... »