Světové ekonomické fórum

Rovné šance pro obě pohlaví – výsledky mezinárodního výzkum Světového ekonomického fóra

Rovné šance pro obě pohlaví – výsledky mezinárodního výzkum Světového ekonomického fóra

Světové ekonomické fórum zveřejnilo aktuální studii o rovných příležitostech mezi pohlavími. Index, podle kterého jsou rovné příležitosti měřeny, zvažuje čtyři hlavní oblasti. Jsou to zdraví (očekávaná délka života a další), přístup ke vzdělání, účast na pracovním trhu (výše mzdy, typ zaměstnání a pozice) a účast na politickém dění. Ve výzkumu je zahrnuto 136 zemí z celého světa. Na interaktivní g... »