work life balance

Stále méně rodin v Evropě je závislých pouze na příjmech muže

Úplné rodiny, kde je živitelem pouze otec, jsou v minoritě ve většině evropských zemí – například v Británii je jich zhruba jedna pětina. Nová studie placená z fondů Rady pro sociální a ekonomický výzkum (ESRC) přináší výsledky výzkumu několika odborných institucí z Evropy. Níže přinášíme zajímavá fakta z výzkumu. Největší pokles počtu rodin, které živí pouze otec zaznamenalo Španělsko. Data z let... »

Sněmovnou prošel zákon o dětských skupinách

Situace rodičů, kteří chtějí dát své děti do školky je v posledních letech složitá. Významně se redukují jejich počty a dětí, které se do žádné nedostanou, přibývá. Tuto situaci by měl částečně řešit nový zákon. Zákon o dětských skupinách by měl usnadnit situaci rodin, jejichž děti se kvůli nedostatečné kapacitě nedostaly do státních školek a z ekonomických důvodů nedosáhnou na zařízení soukromá. ... »