Zaměstnávání OZP

Pro zaměstnance se zdravotním postižením 200 Kč navíc!

Byly projednány a schváleny zásady čerpání FKSP V jednotlivých regionech/centrále jsou každoročně projednávány a uzavírány Zásady pro tvorbu a používání FKSP (dále jen Zásady). V rámci schváleného rozpočtu jsou Zásady schvalovány zaměstnavatelem a zástupci odborových organizací působících v příslušném regionu/centrále. Rozhodujícím kritériem pro čerpání prostředků z FKSP je organizační struktura a... »